Announcements | No. 4/
2023
June 21 2023

Dear Sirs!
We hereby encourage you to read the Request for Proposal for the purchase of food and goods vouchers for the Beneficiaries of the post-penitentiary assistance project implemented in Włocławek, Opole and Wrocław.

FINANCING:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

June 29 2023

Results of the inquiry

Niniejszym publikujemy wyniki zapytania ofertowego na zakup bonów żywnościowych i towarowych na lata 2023-2025.

Skip to content