Error: 38 arguments are required, 2 given
2022
22 Вересня 2022

Пані та панове!
Запрошуємо вас ознайомитися із Запрошенням до участі в тендері на надання послуг з оцінки нашого проекту допомоги жертвам злочинів, що реалізується в Слупську, Лемборку, Битові, М’ястку, Хойніце та Члухові.

ФІНАНСУВАННЯ:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

20 Жовтня 2022

Результати запиту

Postępowanie zostało unieważnione.

Na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta z ceną, która przekraczała możliwości finansowe Zamawiajacego.

Перейти до вмісту