Ogłoszenia | nr 3/
2022
22 września 2022

OGŁOSZENIE nr 3/2022 – publikacja zapytania ofertowego

Szanowni Państwo!
Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym na usługę ewaluacji naszego projektu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem realizowanego w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Miastku, Chojnicach i Człuchowie.

FINANSOWANIE:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

20 października 2022

Wyniki zapytania

Postępowanie zostało unieważnione.

Na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta z ceną, która przekraczała możliwości finansowe Zamawiajacego.