Fundacja Lumus

Głównym celem naszej Fundacji jest niesienie wsparcia w różnych obszarach życia – od wsparcia psychologicznego i prawnego, po pomoc zawodową i społeczną – osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub dotkniętym różnymi trudnościami.

Nasze projekty