Start

Fundacja lumus

Fundacja Lumus, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-122, przy ul. Kartuskiej 213, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 0000841510, NIP 5833396705, REGON 386072291,

Lumus One

Fundacja Lumus One, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-122, przy ul. Kartuskiej 213, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 0000841446, NIP 5833396674, REGON 386071995,

Lumus 777

Fundacja Lumus 777, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-122, przy ul. Kartuskiej 213, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 0000843292, NIP 5833397981, REGON 386168594

Lumus McLumus

Fundacja McLumus , z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-122, przy ul. Kartuskiej 213, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 0000843285, NIP 5833398124, REGON 386173230

Lumus Consulting

Fundacja Lumus Consulting, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-122, przy ul. Kartuskiej 213, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 0000850192, NIP 5833401808, REGON 386527656

Skip to content