Announcements | No. 1/
2022
April 12 2022
FINANCING:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

April 21 2022

Results of the inquiry

Niniejszym publikujemy wyniki zapytania ofertowego na zakup bonów żywnościowych i towarowych na lata 2022-2025.

Skip to content