Ogłoszenia | nr 1/
2022
12 kwietnia 2022

OGŁOSZENIE nr 1/2022 – publikacja zapytania ofertowego

Szanowni Państwo!
Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym na zakup bonów żywnościowych i towarowych dla Beneficjentów projektu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem realizowanego w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Miastku, Chojnicach i Człuchowie.

FINANSOWANIE:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

21 kwietnia 2022

Wyniki zapytania

Niniejszym publikujemy wyniki zapytania ofertowego na zakup bonów żywnościowych i towarowych na lata 2022-2025.