Announcements | No. 1/
2023
March 14 2023

Dear Sirs!

We hereby encourage you to read the Request for Proposal for the purchase of food and goods vouchers for the Beneficiaries of the post-penitentiary assistance project implemented in Bydgoszcz and Gdansk.

FINANCING:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

March 21 2023

Results of the inquiry

Szanowni Państwo!

Niniejszym publikujemy wyniki zapytania ofertowego na zakup bonów żywnościowych i towarowych na lata 2023-2025.

Skip to content