Ogłoszenia | nr 1/
2023
14 marca 2023

Szanowni Państwo!

Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym na zakup bonów żywnościowych i towarowych dla Beneficjentów projektu pomocy postpenitencjarnej realizowanego w Bydgoszczy i Gdańsku.

FINANSOWANIE:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

21 marca 2023

Wyniki zapytania

Szanowni Państwo!

Niniejszym publikujemy wyniki zapytania ofertowego na zakup bonów żywnościowych i towarowych na lata 2023-2025.

Skip to content