Aktywizacja seniorów

Projekt w zakresie aktywizacji społecznej seniorów na celu poprawę ich jakości życia poprzez aktywności edukacyjne, psychoedukacyjne i społecznościowe. Skierowany jest do osób w wieku 60+, które chcą rozwijać swoje umiejętności i integrować się ze społecznością lokalną. W ramach naszych działań oferujemy treningi kognitywne, wspierające funkcje poznawcze przez ćwiczenia pamięci, koncentracji i myślenia strategicznego, warsztaty prawne poświęcone edukacji seniorów w zakresie praw i obowiązków, z naciskiem na prawo spadkowe i oszustwa. Ponad to proponujemy zajęcia społecznościowe i psychoedukacyjne, które rozwijają umiejętności interpersonalne i promują zdrowy styl życia. A każdy senior odczuwający przygnębienie w związku ze starzeniem się może skorzystać z cyklu spotkań z psychologiem, który oferuje wsparcie emocjonalne i pomaga w adaptacji do zmian życiowych.

Spot dostępny już wkrótce

Okres Senioralny to etap pełen zmian, które nie zawsze są łatwe i przyjemne. Seniorzy mogą zacząć odczuwać samotność, zwłaszcza gdy małżonek zmarł, zaczynają zmagać się ze zdrowiem nie tylko fizycznym, ale również problemy natury psychicznej. Zbliżająca się śmierć to natłok myśli o tym kto przejmie po nich majątek, ale również jak nie dać się oszukać „na garnki”, „na wnuczka” czy „na policjanta”. Do tego dochodzi jeszcze to uczucie, gdy wydaje się, że życie zawodowe i społeczne zwalnia, a bliscy są coraz dalej. To naturalne, że te zmiany mogą wprowadzać niepokój i tęsknotę za „starymi dobrymi czasami”. Zmian jest na tyle dużo, że wprowadza to tylko niepotrzebny chaos i niepokój. Na te wyzwania odpowiada nasza fundacja.

Do kogo kierowane są nasze działania?

Grupa odbiorców działań są osoby, które ukończyły 60 rok i mają chęć do udziału w naszych zajęciach. Nie ma górnej granicy wiekowej. Nie ma również obostrzeń czasowych, każdy senior może korzystać z działań z których ce i tak długo jak chce.

Formy pomocy

 • Zajęcia społecznościowe: Te spotkania mają na celu budowanie silnych więzi społecznych poprzez wspólne działania. Od wycieczek po spotkania towarzyskie, dają seniorom szansę na wymianę doświadczeń, rozwijanie zainteresowań i aktywne uczestnictwo w życiu społeczności.
 • Treningi umiejętności społecznych: Są to zajęcia mające na celu poprawę zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych. Uczestnicy uczą się, jak skutecznie rozwiązywać konflikty, pracować w grupie, a także jak budować pozytywne relacje z otoczeniem.
 • Zajęcia psychoedukacyjne: Oferują wiedzę na temat zdrowia psychicznego, technik radzenia sobie ze stresem, a także strategii na utrzymanie dobrej kondycji psychicznej. Mają na celu zwiększenie świadomości własnych emocji i zachowań, promując zdrowy styl życia.
 • Zajęcia arteterapii i muzykoterapii: Polegają na wykorzystaniu sztuki i muzyki do celów terapeutycznych. Arteterapia pozwala wyrazić siebie poprzez twórczość, natomiast muzykoterapia wykorzystuje moc dźwięku do poprawy samopoczucia, komunikacji i wyrażania emocji.
 • Treningi kognitywne: Są to ćwiczenia umysłu mające na celu poprawę pamięci, koncentracji i innych funkcji poznawczych. Poprzez różnorodne zadania, seniorzy mogą dbać o swoją sprawność umysłową, co jest kluczowe dla jakości życia w późniejszych latach.
 • Indywidualne sesje psychologiczne: To spotkania z psychologiem, podczas których seniorzy mogą porozmawiać o swoich problemach, obawach lub wyzwaniach. Terapeuta oferuje wsparcie, porady i strategie radzenia sobie z trudnościami.
 • Warsztaty dietetyczne dla seniorów: Na tych zajęciach uczestnicy uczą się, jak komponować zdrowe i zbilansowane posiłki dostosowane do potrzeb osób starszych. Podkreślana jest rola diety w zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Warsztaty opiekuńczo-pielęgnacyjne dla seniorów: Uczą, jak zadbać o siebie lub bliskich w wieku senioralnym. Poruszają tematy związane z opieką długoterminową, technikami pielęgnacyjnymi, a także sposobami na utrzymanie niezależności w codziennym życiu.
 • Warsztaty prawne: Prowadzone przez ekspertów, mają na celu edukację seniorów w zakresie ich praw i obowiązków. Omawiane są kwestie prawne dotyczące emerytur, dziedziczenia, opieki zdrowotnej oraz wielu innych aspektów ważnych dla seniorów.
 • Indywidualne konsultacje prawne: To możliwość spotkania się z prawnikiem, aby omówić indywidualne problemy prawne. Seniorzy mogą uzyskać poradę dotyczącą konkretnych spraw, co jest szczególnie ważne w przypadku skomplikowanych kwestii prawnych.
 • Indywidualne konsultacje pedagogiczno-rodzinne: Takie spotkania pomagają w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych czy adaptacyjnych. Specjalista może doradzić, jak radzić sobie z wyzwaniami związanymi z relacjami międzypokoleniowymi, wychowaniem wnuków czy zmianami w strukturze rodziny.

Każda z tych aktywności i usług jest zaprojektowana, aby wspierać seniorów w różnych aspektach ich życia, od zdrowia fizycznego i psychicznego, poprzez kwestie prawne, aż po relacje społeczne i rodzinne.

WSKAŹNIKI PROJEKTOWE​

Nazwa wskaźnikaPlanowany poziom do osiągnięcia na
koniec 2024 roku
Liczba seniorów objętych działaniami
Liczba ośrodków, w których działamy na rzecz seniorów
Liczba godzin zajęć i warsztatów dla seniorów
Liczba godzin poradnictwa prawnego
Liczba godzin konsultacji psychologicznych
Liczba godzin doradztwa rodzinnego

Kontakt w projekcie

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: [email protected]

Blog

Aktywizacja seniorów, testowy wpis z kategorii seniorzy

Zrealizowane w poprzednich latach

Rok 2022Rok 2023
Liczba seniorów objętych działaniami712193
Liczba ośrodków, w których działamy na rzecz seniorów154
Liczba godzin zajęć i
warsztatów dla seniorów
58501100

Każdy zasługuje na szansę

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Skip to content