Aktywizacja seniorów

W 2023 roku nasze działania są skierowane tylko do mieszkańców południowych powiatów województwa kujawsko – pomorskiego.

Do kogo kierowane są nasze działania?

Nasze działania są ukierunkowane do Seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia oraz ich opiekunów formalnych i nieformalnych.

Ukończenie 60. roku życia.

W RAMACH ZAJĘĆ DLA SENIORÓW OFERUJEMY:

 • zajęcia społeczności, w ramach których poznajecie się, nawiązujecie kontakt, omawiacie swoje problemy;
 • zajęcia psychoedukacyjne, w ramach których nabywacie nowe umiejętności i wiedzę w radzeniu sobie ze starzeniem się;
 • szkolenia psychogeriatryczne i neuropsychologiczne;
 • treningi kognitywne;
 • warsztaty prawne, z nakierowaniem na sprawy spadkowe, rodzinne i przeciwstawianie się przestępczości wobec seniorów;
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 • indywidualne poradnictwo prawne.
 • zajęcia pielęgnacyjno – opiekuńcze;
 • zajęcia z dietetyki;
 • zajęcia psychoedukacyjne, w ramach który nauczycie się form wsparcia seniorów w aspekcie chorób wieku starczego;
 • warsztaty prawne;
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 • indywidualne doradztwo prawne.

W jaki sposób uzyskać pomoc?

Możesz zapisać się do projektu wypełniając poniższy formularz.