Pomoc zadłużonym

Każdy obywatel dotknięty inflacją i oszustwami bankowymi może liczyć na wsparcie w naszych placówkach w zakresie oddłużenia i znormalizowania jego życia. Prowadzimy doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe, zawodowe i psychologiczne – przede wszystkim w ramach konsultacji indywidualnych, ale również w formie zajęć grupowych. Uzupełnieniem naszych działań są warsztaty otwarte dla lokalnych społeczności z ekonomii, finansów i prawa.