Ogłoszenia | nr 1/
2024
22 lutego 2024

OGŁOSZENIE nr 1/2024 – publikacja zapytania ofertowego

Szanowni Państwo!
Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym stworzenia 72 filmów krótkometrażowych na potrzeby projektu pt. „Zapobieganie przestępczości wobec dziecka i rodziny poprzez edukację i narzędzia internetowe”.

5 marca 2024

Wyniki zapytania

Niniejszym publikujemy wyniki zapytania ofertowego dotyczącego stworzenia 72 filmów krótkometrażowych na potrzeby projektu pt. „Zapobieganie przestępczości wobec dziecka i rodziny poprzez edukację i narzędzia internetowe”.