Ogłoszenia | nr 2/
2023
24 maja 2023

Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym na zakup bonów żywnościowych i towarowych dla Beneficjentów projektu pomocy postpenitencjarnej realizowanego we Włocławku, Opolu i Wrocławiu.

FINANSOWANIE:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

31 maja 2023

Wyniki zapytania

Niniejszym publikujemy wyniki zapytania ofertowego na zakup bonów żywnościowych i towarowych na lata 2023-2025.

Skip to content