Przeciwdziałanie przemocy

Niniejsza inicjatywa mająca na celu wsparcie rodzin, które doświadczyły przemocy. Staramy się otoczyć ich troską i pomocą, oferując dostęp do specjalistów, którzy mogą pomóc zarówno dorosłym, jak i dzieciom odzyskać spokój i bezpieczeństwo. W ramach projektu, psycholodzy i terapeuci pracują z rodzinami, by pomóc im przepracować trudne doświadczenia i nauczyć się, jak budować zdrowe relacje w przyszłości. Naszym celem jest zapewnienie rodzinom bezpiecznej przestrzeni do rozmowy i wsparcia, a także oferowanie praktycznych narzędzi do radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej. Nasze działania to więcej niż projekt – to przestrzeń, gdzie każdy może znaleźć wsparcie, zrozumienie i drogę do lepszego jutra.

Rodziny doświadczające przemocy domowej stają przed trudnościami na wielu płaszczyznach życia. Psychicznie, mogą czuć się zagubione, przerażone i osamotnione, borykając się z lękiem i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Z punktu widzenia prawnego, często nie wiedzą, jakie kroki podjąć, aby skutecznie chronić siebie i swoich bliskich, a strach przed konsekwencjami może ich powstrzymywać przed szukaniem pomocy. W wymiarze pedagogicznym, dzieci z takich rodzin mogą mieć problemy w szkole, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami i obniżone wyniki w nauce, co jest bezpośrednim odzwierciedleniem traumy, jaką przeżywają w domu. Społecznie, rodziny te mogą doświadczać stygmatyzacji i izolacji, co tylko pogłębia ich trudną sytuację, utrudniając wyszukanie drogi wyjścia z przemocowego środowiska. Pomoc oferowana przez fundację staje się dla nich nie tylko wsparciem, ale często jedyną nadzieją na zmianę.

Do kogo kierowane są nasze działania?

Nasze działania kierowane są do rodzin, matek, ojców, dzieci, babć i dziadków, którzy są ofiarami przemocy domowej, czy to ze strony osoby bliskiej czy też ze strony osób niespokrewnionych ale z którymi wspólnie zamieszkują. Każda forma przemocy (fizyczna, psychiczna, finansowa, gospodarcza czy emocjonalna) kwalifikuje do udziału w projekcie i skorzystania z naszej pomocy. Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie tego kiedy doszło do tej przemocy.

Formy pomocy

  • wsparcie psychologiczne: Dostęp do psychologów i terapeutów oferujących indywidualne i grupowe sesje terapii, aby pomóc członkom rodziny przetworzyć doświadczenia przemocy i odbudować poczucie bezpieczeństwa.
  • poradnictwo prawne: Udzielanie informacji o prawach ofiar przemocy domowej oraz wsparcie w procesach prawnych, w tym uzyskiwanie nakazów ochronnych i porad dotyczących rozwodów czy opieki nad dziećmi.
  • pomoc pedagogiczna dla dzieci: Organizowanie zajęć wspierających rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci z rodzin doświadczających przemocy, w tym terapii przez sztukę, zajęć wspomagających naukę i grup wsparcia.
  • programy edukacyjne: Prowadzenie warsztatów i szkoleń mających na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat przemocy domowej, jej skutków oraz dostępnych form pomocy. – zakwaterowanie tymczasowe: Zapewnienie bezpiecznych schronień dla ofiar przemocy domowej, gdzie mogą znaleźć tymczasowe zakwaterowanie wraz z dostępem do usług wsparcia.
  • wsparcie społeczne: Tworzenie sieci wsparcia wokół rodzin doświadczających przemocy, w tym grup samopomocowych, które oferują przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami i wzajemnego wsparcia.

WSKAŹNIKI PROJEKTOWE​

 

Nazwa wskaźnikaPlanowany poziom do osiągnięcia w 2024
roku
Liczba osób objętych pomocą45
Liczba godzin wsparcia psychologicznego157
Liczba godzin doradztwa prawnego90

Kontakt w projekcie

Chojnice

Natalia Paluszkiewicz

ul. Kręta 6, 89-600 Chojnice
601083738
Słupsk

Aleksandra Duszak

ul. Jana Pawła II 1 Lok 633, 635, 76-200 Słupsk
601081865

Blog

Pokrzywdzeni test 2

Zrealizowane w poprzednich latach

W 2022 roku realizowaliśmy projekt pomocy rodzinom doświadczającym przemocy domowej, współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Słupsk.

 

Nazwa wskaźnikaRok 2022
Liczba osób objętych pomocą83
Liczba godzin wsparcia psychologicznego392
Liczba godzin doradztwa prawnego200

Każdy zasługuje na szansę

Projekt współfinansowany ze środków
Skip to content