Fundacja Lumus Consulting

Fundacja Lumus Consulting, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-122, przy ul. Kartuskiej 213, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 0000850192, NIP 5833401808, REGON 386527656

 1. status prawny: fundacja
 2. organizacja: Fundacją kieruje 2 osoby Zarząd, przy czym każdy Członek Zarządu może reprezentować fundację samodzielnie. Zarząd kieruje pracami i działaniami Fundacji, w tym zespołem obsługi administracyjnej w siedzibie głównej oraz zespołami terenowymi. Fundacja nie tworzy oddziałów terenowych, a specjaliści działający w różnych miastach mają bezpośredni kontakt z Zarządem albo poprzez osoby Pierwszego Kontaktu funkcjonujące w każdym ośrodku.
 3. przedmiocie działalności:
  – rozwój trzeciego sektora – tzn. rozwój innych organizacji pozarządowych;
  – rozwój przedsiębiorczości i dobrych praktyk przedsiębiorców;
  – podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników obrotu gospodarczego w Polsce;
  – wsparcie i doradztwo na rzecz trzeciego sektora – tzn. innych organizacji pozarządowych;
  – podniesienie wiedzy i kompetencji obywateli w zakresie umiejętności społecznych, finansowych, zawodowych, prawnych i psychologicznych oraz innych mających istotne znaczenie dla rozwoju Polski;
  – analizowanie i badanie istniejących zasad, norm i uwarunkowań rozwoju Polski;
  – tworzenie postulatów, wytycznych i norm, które będą wspierać trzeci sektor, obrót gospodarczy i przedsiębiorców w Polsce.
 4. organy fundacji: Zarząd Fundacji składający się z Marty Lemańskiej i Pawła Jóźwiak
 5. struktura własności: własność krajowych osób fizycznych
 6. majątek publiczny którym dysponuje Fundacja: fundacja nie posiada nieruchomości, a majątek publicznym jaki dysponuje są to dotacje w wysokości: – 2022 rok: 250.000,00 zł
 7. sposób przyjmowania i załatwiania spraw: pisemnie na adres ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk lub osobiście po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu 603 641 868
Skip to content