Pomoc postpenitencjarna

Pomoc dla osób opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze, dla osób osadzonych oraz dla członków ich rodzin.

Do kogo kierowane są nasze działania?

Kto może skorzystać z naszej pomocy?

 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy,
 • członkowie rodzin osób, które zostały dopiero co osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
 • osoby przebywające (osadzone) w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

Musisz być osobą przebywającą w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

Okres od dnia opuszczenia do dnia skorzystania z pomocy nie jest dłuższy niż 3 miesiące – zgłaszając się do nas po pomoc musisz przedstawić zaświadczenie o zwolnieniu.

Jeżeli jesteś członkiem rodziny osoby osadzonej, nie może minąć więcej niż 3 miesiące od dnia osadzenia.

Każdy nasz podopieczny może liczyć na następującą pomoc:

 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych,
 • organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego,
 • organizowanie i finansowanie aktywizacji zawodowej,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień,
 • pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą,
 • pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej lub bonów towarowych.
  pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie biletów komunikacji publicznej;
  pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie wyrobów medycznych, w tym protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Ponad to, nasze działania kierujemy również do Ośrodków Pomocy Społecznej na rzecz których będziemy realizować działania w zakresnie promowania i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych.

Osoby kontaktowe

Osoba Pierwszego Kontaktu
Piotr Morze
669777714
Grunwaldzka 78, 2 piętro, lok. 213, Gdańsk
Osoba Pierwszego Kontaktu
Paweł Heise
724333442
Polanka 9, parter, Bydgoszcz
Osoba Pierwszego Kontaktu
Mariusz Śnieżewski
601053778
Wysoka 15B, Włocławek
Osoba Pierwszego Kontaktu
Mariusz Pawlita
609365334
Nieodlińska 79, lokal 19, 2 piętro, Opole
Osoba Pierwszego Kontaktu
Jan Frątczak
609859900
Traktatowa 1, parter, Wrocław