Pomoc postpenitencjarna

Projekt pomocy postpenitencjarnej jest skierowany do osób, które opuszczają zakłady karne i areszty śledcze, osób w nich osadzonych oraz ich rodzin. Jego głównym celem jest wsparcie w reintegracji z społeczeństwem oraz ułatwienie powrotu do życia poza murami więzienia. Oferujemy szeroki zakres pomocy, w tym doradztwo zawodowe, wsparcie w poszukiwaniu pracy, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dostęp do porad prawnych. Zapewniamy również wsparcie psychologiczne, niezbędne do przepracowania doświadczeń związanych z odbywaniem kary oraz adaptacji do nowej rzeczywistości. Dla rodzin osób wychodzących z zakładów karnych mamy ofertę wsparcia w odnalezieniu się po osadzeniu członka rodziny w więzieniu i radzeniu sobie z wyzwaniami, które niesie za sobą ten okres. Naszym celem jest pomoc w stworzeniu stabilnego fundamentu dla nowego rozdziału w życiu, zarówno dla osób wychodzących z więzienia, jak i ich rodzin, by wszyscy mogli cieszyć się pełnią wolności i możliwości, jakie przed nimi stoją.

W Polsce każdego miesiąca około 7000 osób opuszcza zakłady karne i areszty śledcze, stając przed wyzwaniem reintegracji z społeczeństwem. Te osoby często napotykają trudności w znalezieniu pracy i mieszkania, co wynika zarówno z braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych, jak i społecznego stygmatu związanego z odbyciem kary. Ponadto, problemy z adaptacją do zmienionej rzeczywistości, odbudowaniem relacji rodzinnych i społecznych, a także z dostępem do usług zdrowotnych i wsparcia psychologicznego są wyzwaniami, z którymi muszą się mierzyć. Zmierzenie się z tymi przeszkodami jest kluczowe dla zapobiegania recydywie i budowania stabilnego życia po wyjściu z więzienia. Wsparcie postpenitencjarne, w tym programy reintegracyjne, wsparcie w znalezieniu pracy, dostęp do poradnictwa i terapii, jest zatem niezbędne, aby umożliwić tym osobom skuteczny powrót do społeczeństwa i zapewnić im możliwość budowania pozytywnej przyszłości.

Do kogo kierowane są nasze działania?

Nasze działania skierowane są do 3 grup osób:

 • osoby, które dopiero co opuściły zakłady karne lub areszty śledcze – w takim przypadku pomocy udzielamy przez okres tylko 3 miesięcy od daty zwolnienia!
 • rodziny osób, które dopiero co zostały osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym – w takim przypadku pomocy udzielamy przez okres 3 miesięcy od daty osadzenia skazanego;
 • osobom osadzonym w zakładach karnych lub aresztach śledczych;

Formy pomocy

 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych,
 • organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego,
 • organizowanie i finansowanie aktywizacji zawodowej,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień,
 • pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą,
 • pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej lub bonów towarowych. – pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie biletów komunikacji publicznej;
 • pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie wyrobów medycznych, w tym protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Ponad to, nasze działania kierujemy również do Ośrodków Pomocy Społecznej na rzecz których będziemy realizować działania w zakresie promowania i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych.

WSKAŹNIKI PROJEKTOWE​

Nazwa wskaźnikaPlanowany poziom do osiągnięcia na koniec 2025 roku
Liczba osób, którym po opuszczeni jednostki penitencjarnej udzielono pomocy590
Liczba osadzonych, których udzielono  pomocy560
Liczba godzin doradztwa zawodowego3300
Liczba godzin wsparcia psychologicznego 4130
Kwota udzielonego wsparcia materialnego505.335,00 zł

Kontakt w projekcie

Wrocław

Monika Raniewicz

ul. Długa 66 C lok. 6, 53-633 Wrocław
609859900

pon. 10:00–18:00
wt. 8:30–16:30
czw. 8:30–16:30

Opole

Mariusz Pawlita

ul. Niemodlińska 79/19, 46-020 Opole
609365334

śr. 10:00–18:00
pt. 9:00–17:00

Włocławek

Mariusz Śnieżewski

ul. Wysoka 15B, 87-800 Włocławek
601054778

pon. 8:30–16:30
wt. 8:30–16:30
czw. 10:00–18:00

Bydgoszcz

Paweł Heise

ul. Polanka 9, 85-085 Bydgoszcz
724333442

pon. 10.00–18.00
śr. 10.00–18.00

Gdańsk

Piotr Morze

ul. Grunwaldzka 76/78, 80-244 Gdańsk
669777714

pon. 10:00–18:00
czw. 9:00–17:00

Finansowanie

Blog

Test wpis z kategorii więźniowie, prawa więźniów

Wpis przykładowy lorem ipsum

Każdy zasługuje na szansę

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Skip to content