Przeciwdziałanie przestępczości

Każda osoba, czyjej dobro prawne zostało naruszone, a czasami tylko zagrożone, może zgłosić się do nas po pomoc – prawną, psychologiczną, doradcy zawodowego i materialną – jak bony żywnościowe, dopłaty do czynszów, opłacenie kursów zawodowych, zakup wyposażenia czy remont mieszkania. Opłacamy również tłumaczy i koszty dojazdu – tak, aby nasi podopieczni mogli skorzystać z naszej pomocy.